İşletmelere gönderilen spam e-postalarında parola çalma Truva atı hırsızı tespit edildi

Siber suçlular, şirketlere e-posta ekinde casus truva atı gizleyen ve mükemmele yakın taklit edilmiş iş e-postaları gönderiyor.