Uygulamalı siber bağışıklık: Nedir?

Uygulamada ve endüstriyel altyapı ortamında siber bağışıklık ne anlama geliyor?