Siber riskler değerlendirirken yapılan yaygın hatalar

Siber olaylardan kaynaklanan potansiyel kayıplar hesaplanırken, olayın yorumlanması kadar istatistiksel veriler de önemlidir.