Mark-of-the-Web atlatma

BlueNoroff APT grubu, Mark-of-the-Web mekanizmasını atlatmak için bazı yöntemler uyguladı