BT güvenlik ekiplerinin tükenmişlik yaşamasını önlemeye yönelik 5 adım

Bilgi güvenliğinden sorumlu başkanlar ve güvenlik operasyon merkezi yöneticilerine yönelik kullanışlı bir rehber.