İzole edilmiş alt ağlar güvenliymiş gibi görünür

Bir ağ bölütünü izole etmek, ağın gerçekten aşılamaz hale geldiğinin garantisi midir?