Güvenlik ihlallerinden sakının: verilerin korunması küçük işletmeler için neden çok önemlidir?

Küçük şirketler veri ihlallerinden muzdariptir ve mağdurların sayısı da her geçen yıl artmaktadır. Bu bulgunun arkasında neler yattığına bir bakmak ister misiniz?