Tehdit istihbaratı kaynaklarını değerlendirmek

İşletmeler, kendilerini korumak için proaktif bir yaklaşım benimseyerek güvenlik kontrollerini durmadan değişen tehdit ortamına aralıksız bir şekilde adapte etmelidir.