Veri sızıntıları ve çalışanların motivasyonu

Bir şirketin veri kaybı ile çalışan motivasyonu nasıl değişir.