İnsan faktörü: Çalışanlar hata yapmamayı öğrenebilir mi? 

Güvenlik farkındalığı eğitimi ayarlayanlar bile siber güvenlik eğitiminin ne anlama geldiğini veya niye eğitime ihtiyaç duyulduğunu tam kavrayamamış olabilirler.