Tanımadığım biri bana para vermek istiyor. Ne gibi bir terslik olabilir ki?

Bir mağdurun para aldığı ancak hiçbirinin iyi sonuçlanmadığı iki ayrı plandan söz edeceğiz.