Uluslararası olay müdahalesi konusunda işbirliği yapmak

2021 RSA Konferansı’nda, uzmanlardan oluşan bir panelde siber suçları önleme konusunda daha iyi işbirliğine duyulan ihtiyaç tartışılıyor.