Zarar rakamlarında bilgi güvenliği

Siber güvenlikle ve firmalarının siber tehditlere yönelik tutumu hakkındaki görüşlerini paylaşmak isteyen yaklaşık 5000 iş karar vericisinin katıldığı bir anket düzenledik.