İnsanlar Kendileri Adına Düşünebilir

Bazı işletmeler, hatta bazı sektörlerin tamamı, önemli bir kaynağa ihtiyaç duyar: Güven. Kişi belirli bir finans danışmanına veya ilaç markasına güvenmezse, müşterisi olma/ürününü alma ihtimali yok denecek kadar azdır.