Security Operations Center

SOC ekibinizi tehditleri etkili bir şekilde algılama ve giderme konusunda araçlar ve bilgilerle destekler

Arama Talep Et

İşletmeler kendilerini daha iyi korumayı öğrenirken, suçlular da eş zamanlı olarak işletmelerin güvenlik çemberlerini aşmak için daha sofistike teknikler geliştiriyor. Bir siber saldırının sunabileceği benzersiz finansal kazancın cazibesine kapılan, sayıları giderek artan tehdit aktörleri, kurumsal güvenlik açıklarını aktif olarak bulup hedefler. Bu nedenle, ortaya çıkan güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek ve hemen müdahalede bulunup hızlı çözümler üretmek için Güvenlik Operasyonları Merkezleri (SOC'ler) kuruluyor.


Sunduklarımız

SOC'nin etkili olması için mevcut tehdit ortamındaki hızlı değişikliklerle uyumlu bir şekilde sürekli olarak yeni teknolojiler ve kontroller benimsemesi gerekir. Örneğin:

 • Küresel Tehdit İstihbaratı

  Küresel Tehdit İstihbaratı

  Hemen eyleme geçirilebilir ve mevcut güvenlik kontrolleriyle kolayca entegre edilebilir.

 • Tehdit Avlama

  Tehdit Avlama

  Kritik bilgi sistemlerini hedefleyen bilinen ve yeni siber casusluk ve siber suçlu saldırılarını gerçek zamanlı olarak algılama.

 • Bilgi Birikimi Yönetimi

  Bilgi Birikimi Yönetimi

  Güvenlik Eğitimi Programımız; dijital adli delil toplama, kötü amaçlı yazılım analizi ve olay müdahalesine ilişkin temel bilgilerden gelişmiş tekniklere ve araçlara kadar her şeyi kapsar. Bu sayede kuruluşlar, bu alanlarda siber güvenlik bilgi havuzlarını iyileştirebilirler.

 • Olay Müdahalesi

  Olay Müdahalesi

  Bilgili uzmanlar, kötü amaçlı yazılım etkinliğini hızlı bir şekilde tespit etmenize, izole etmenize ve engellemenize yardım etmek için siber tehditlerle mücadelede kapsamlı uygulamalı deneyimle donanmışlardır.

Vaka Çalışmaları

Ferrari S.p.A.

Çözüm: Endpoint Security, Cybersecurity Services

Ferrari, BT Güvenliği tedarikçisi olarak Kaspersky Lab'i seçerek stratejik bir karar...

DAHA FAZLA BİLGİ

City of London Police

Çözüm: Cybersecurity Services

Kraliyet Emniyet Müfettişliği, siber suçlularla mücadele etmek amacıyla ulus genelinde...

PDF İNDİRİN*

Telefonica

Çözüm: Cybersecurity Services

Telefonica, dünyanın en büyük geniş bant ve telekomünikasyon tedarikçilerinden biridir...

PDF'i İndir*
Tüm Vaka Çalışmalarını Görüntüleyin

Kullanımda

Büyümekte Olan Tehditleri Zamanında Algılama

Dahili tehdit verileri ve farklı kaynaklardan (ör. OSINT veya küresel kötü amaçlı yazılımdan koruma tedarikçileri) toplanan bilgilerin birleştirilmesi, saldırı teknikleri ve olası göstergelerine dair bir anlayış sağlar. Tehdit avlama uygulaması, mevcut güvenlik kontrolleri tarafından algılanmayan keşfedilmemiş saldırıları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Dolayısıyla kuruluşlar, gelişmiş tehditlere karşı daha verimli savunma stratejileri geliştirebilir.

Ekibinizi En Güncel Bilgilerle Donatın

SOC, tehdit ortamındaki mevcut değişiklere göre uyarlanabilmek ve gelişebilmek için pratik bilgiler ve uzmanlıktan oluşan bir kaynak havuzu sağlamalıdır. SOC ekibi üyelerinin, giderek daha sofistike bir hal alan saldırıları engellemek ve bunlarla başarıyla müdahale etmek için dijital adli delil toplama, kötü amaçlı yazılım analizi ve olay müdahale konularında iyi bir eğitim almaları gerekir.

Her Şeyi Hızlıca "Eski Haline Döndürün"

Az sayıda kuruluş, gelişmiş bir saldırıyı anında durdurmak için yeterli kurum içi kaynağa sahiptir. Bunu yapmak için gereken uzmanlık düzeyine kısa sürede ulaşmak zordur. Hızlı, tamamen bilgiye dayalı bir müdahalede bulunmaya zaten hazır olan bir üçüncü taraf Olay Müdahalesi tedarikçisi veya danışmanıyla işbirliği yapmak bazen daha uygun maliyetli ve üretken bir çözüm olabilir.

Uyarlanabilir Güvenlik Çerçevesi

Bir olayın ciddi sonuçlar doğurmadan engellenmesi için Tahmin ve Engelleme süreci birlikte işler. Algılama ve Tepki Verme sürecinde ise oluşan ciddi sonuçlar keşfedilir ve düzeltilir. Bu paradigmada birbirini takip eden her aşama, kendinden önceki aşamadan daha fazla kaynak kullanımı gerektirir.

Genellikle güvenliğe ayrılan bütçe, aslında gereken miktarda değil, uygun görülen kadardır. Güvenliğe yüksek öncelik verilmeli ve önemli ölçüde yatırım yapılarak başarılı bir dağıtım ve güçlü bir toparlanma süresi hedefi sağlanmalıdır.

Tanıtım Metinleri

SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Kaspersky Siber Güvenlik Çözümleri portföyü ile...

PDF İNDİRİN*

SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ

Kaspersky Siber Güvenlik Hizmetleri ile İşletmenizi...

PDF İNDİRİN*

Cybersecurity Services

Kaspersky Lab tarafından desteklenen SOC

PDF İNDİRİN*
Tüm Tanıtım Metinlerini Görüntüleyin
 

Risk

Modern siber tehditlerle mücadele etmek için bir SOC oluşturmak yeterli değildir; daha da önemlisi, SOC'yi tehdit ortamındaki mevcut değişikliklere göre sürekli uyarlanmasını sağlayacak teknolojiler, araçlar ve süreçlerle donatmak gerekir. Bu yaklaşım sayesinde şu riskleri azaltırsınız:

 • Gerçek tehditler, binlerce önemsiz uyarının arasında gizli olabilir

 • Tehditler keşfedilmemiş olabilir ancak kuruluşunuzun içerisinde etkindirler

 • Belirli bir uzmanlık düzeyinin devam ettirilememesi masraflı bir güvenlik ihlaline neden olabilir

 • Yetersiz olay müdahalesi prosedürleri yüksek kurtarma masraflarına yol açabilir

 • Düşük risk görünürlüğü, yetersiz dahili finansmana neden olabilir

İlgili Ürünler ve Hizmetler