Rapor: Siber güvenlik sektöründe cinsiyet farkı kapanıyor

Gittikçe daha çok yetenek sıkıntısı çeken ve 2022’ye kadar boş kalacak olan 1,8 milyon boş siber güvenlik pozisyonu hakkında düşünen siber güvenlik sektörü, sorunun son derece bariz olan başka bir boyutuyla da mücadele etmeye başladı.

Gittikçe daha çok yetenek sıkıntısı çeken ve 2022’ye kadar boş kalacak olan 1,8 milyon boş siber güvenlik pozisyonu hakkında düşünen siber güvenlik sektörü, sorunun son derece bariz olan başka bir boyutuyla da mücadele etmeye başladı.

Her nasılsa dünyadaki en popüler ve dinamik alanlardan biri olan siber güvenlik alanında çalışanların yalnızca %11’i kadın. Bu konu çözüm aramaya başlamak için mükemmel bir nokta gibi görünüyor. Bu nedenle Kaspersky Lab kadınlar ve siber güvenlik kariyeri arasındaki engeller hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir çalışma başlattı. Bu sorun oldukça karmaşık ve çok yönlü olduğu için basit cevaplar beklememenizi öneririz. Biz de bir siber güvenlik şirketi olarak bu değişkeni derinlemesine araştırmaya çalışmayacağız ve bazen söz konusu olan sosyolojik faktörlerle uğraşmayacağız.

Öncelikle beceri eksikliğinin cinsiyete bağlı olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Araştırmamızda genç kadınların sektöre girmek için yeterli becerilere sahip olduğunu ve siber güvenliğin toplumdaki rolüyle ilgili olumlu düşüncelere sahip olduklarını gördük. Ancak yine de kariyerlerine siber güvenlik alanında devam etmek istemiyorlar. Araştırmamıza göre bunun iki genel sebebi var: eğitimsel yönlendirme ve rol model eksikliği.

Eğitim

Gençler, ilk işlerini aramaya başlamadan önce kariyer planlarını belirleme eğilimdeler ve bu durum da okuldaki ders seçimlerini etkiliyor.

Erkeklerin matematiği (%49’a %36) ve BT’yi (%21’e %7) okulda tercih ettikleri ders olarak seçme oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğunu gördük. Bu alanlar, siber güvenlik kariyeri için temel yapı taşlarını oluşturur. Hatta ankete katılan kadınların %57’den fazlası siber güvenlik kariyeri seçmemelerinin nedeninin kodlama konusunda deneyim eksikliği olduğunu belirtti.

Kız çocuklarının ve genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına duydukları ilgiyi arttırmaya yardımcı olmak evde ve okulda başlar. European Schoolnet’in baş danışmanı Janice Richardson, “Bu konuda okulların rolü büyük. Gençler siber güvenliğin anlamını ve sunduğu heyecanlı mücadeleleri tam olarak kavradığında siber güvenlik onlar için cazip bir kariyer yolu haline gelecektir.” der.

Richardson, her dört ebeveynden üçünün çocukların tercihlerini siber güvenlik kariyerine yönlendirecek veya bu alandan uzaklaştıracak yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade eder. Ayrıca stereotipler ve kadınlar için “uygun” meslekler hakkındaki erkeklerin, medyanın ve kamunun ön yargılarını kırmanın da çok önemli olduğunu belirtir.

Ebeveynler, öğretmenler ve okullara çocukların genellikle uzaklaştırıldığı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına doğru yönlendirme fırsatları ararken sektör de çocuklar kariyer planlarını hazırlamadan ve uygulamadan önce dikkatlerini çekmeye çalışabilir. Araştırmamıza katılan genç kadınlar arasında kariyer planlarının yapıldığı ortalama yaş 15-16 yaşları.

Rol modeller

Kadın rol model ve lider eksikliği sektörü yavaşlatıyor. Gençlerin %69’u siber güvenlik sektöründe çalışan hiç kimseyle tanışmadığını söylerken yalnızca %11’i bu sektörde çalışan bir kadınla tanıştıklarını ifade etti. Tabii ki bu eşitsizliğin sorun üzerinde ciddi bir etkisi var. Kadınların %63’ü siber güvenlik alanında çalışan başka bir kadınlar tanıştıktan sonra sektörle ilgili daha olumlu düşünüyor.

Bu etki kartopu gibi büyüyebilir. Yani sektörde az sayıda kadının çalışması sektöre daha az kadının bu kariyeri seçmesine neden olabilir. Eğitim kesinlikle önemli bir etken olmasına rağmen Deloitte’nin Siber Risk Yöneticisi Jacky Fox, bunun tek çözüm olmadığı düşünüyor. Bir adayın teknoloji alanında bilgi sahibi olması avantaj olsa da iş yerindeki kapsayıcılığın önemi de göz ardı edilemez “Bir grubun azınlık gibi hissetmemesi için eşik nokta %30’dur. Erkeklerden oluşan programcılar kültürü ve askeri üslup kadınlar için itici olabilir. İşe alım kampanyalarımızda cinsiyet ayrımı gözetmemeye dikkat ediyoruz. Teknoloji endüstrisinde çalışmaya başladığımda kadın rol model sayısı çok azdı. Şu anda Deloitte İrlanda’da siber ekibimizin %30’u kadınlardan oluşuyor.”

Tabii ki madalyonun bir de öbür yüzü var: Şu anda sektörde çalışan kadınlar da siber güvenlik bilgisini heyecanlı bir kariyer seçimi olarak tanıtma, rol model olma ve rehberlik yapma gibi yöntemlerle daha çok genç kadın için yol gösterici olabilir.

İş yerinde siber güvenlik

Siber güvenlikten sorumlu olmasanız da siber güvenlikle ilgilenmelisiniz. Çünkü BT alanında çalışmasanız bile siber güvenlik işinizin bir parçasıdır. Sizin yüzünüzden bir sorun çıkarsa bundan dolayı sorumlu tutulabilirsiniz.

İpuçları