Kimlik güvenliği: nedir ve neden faydalıdır?

Uygun hesap güvenliği, şirketlere yönelik siber saldırıların sayısını azaltmanın yanı sıra finansal faydalar da sağlar. Peki bunu yapmak için ne gerekir?

Dijital iş dönüşümünün faydaları yazılı kanıtlara dayanır: süreçler modernleştirilir, iş ölçeklendirmesi daha kolay hale gelir ve ürün ve hizmet oluşturma süreci büyük ölçüde hızlanır. Ancak siber saldırıların sayısı ve neden oldukları hasar her geçen yıl arttığından, güvenlik riskleri bu tür bir dönüşümün önünde giderek daha büyük bir engel haline gelmektedir. İstatistikler, şirketlere yönelik saldırıların %60’ından fazlasının hesapların veya erişim belirteçlerinin çalınmasıyla başladığını gösteriyor. Ayrıca, çoğu şirketin hesap yönetimi ve güvenliğine yaklaşımı korkunç biçimde modası geçmiş durumda ve hala 30 yıllık teknolojilere dayanıyor. Bu arada, altyapı büyük bir hızla ilerledi — artık genel bulutlara, uzak iş istasyonlarına ve diğer kullanışlı ancak, çoğu zaman güvensiz teknolojilere sahibiz.

Hesap güvenliğini modernize etmek, şirketinizin BT sistemlerinde uzun vadeli büyüme potansiyeli oluşturmak için atabileceğiniz en önemli ve stratejik açıdan değerli adımlardan biridir. Temel dijital hijyen önlemleri — örneğin uç nokta ve sunucu koruması ve birleştirilmiş BT ve IS politikaları zaten yürürlükteyse, bir sonraki mantıklı adım “kimlik güvenliğini” uygulamaktır.

Kimlik güvenliğinin temel ilkeleri

Her türlü hesap ve kimlik yönetimi. Kimlik kavramının yalnızca çalışan hesapları için değil, aynı zamanda sunucular ve uygulamalar için de geçerli olduğunu anlamak önem taşır. Modern şirketlerde, canlı olmayan hesapların sayısı genellikle çalışan sayısından çok daha fazladır. Kapsamlı bir kimlik güvenliği yaklaşımı, erişim belirteçlerini, uygulamalarda depolanan gizli anahtarları vb. yönetmek anlamına gelir.

Güvenilir kimlik doğrulama. Bu, hesap korumanın temel taşıdır. Şirket, her bir çalışan, hizmet veya sunucu için erişim ve risk düzeyini dikkate alan güncel çok faktörlü kimlik doğrulama standartlarını uygulamalıdır.

Orantılı, yapılandırılmış yetkilendirme. Kimliği doğrulanmış bir hesaba, eldeki iş için gerekli ve yeterli erişim ve izinler verilmelidir, daha fazlası değil. Erişim ve izinler, merkezi bir ilkeye göre tanımlanır ve aynı görevi gerçekleştiren çalışanlar veya hizmetler için aynıdır. İdeal senaryoda, en az ayrıcalık ilkesinin yanı sıra, güncellik ilkesini de uygulamanız gerekir; yani izinler, tam olarak ihtiyaç duyuldukları süre boyunca verilmelidir. Örneğin, yöneticilere bir sunucuya yalnızca sunucuda gerekli bakımı gerçekleştirirken üst düzey erişim verilir ve ardından ayrıcalıkları otomatik olarak temel düzeye indirilir.

Merkezi hale getirme ve denetlenebilirlik. Amaç, hesap veri tabanını merkezileştirmek ve SSO (tek oturum açma) kullanarak kimlik doğrulama sürecini birleştirmek olmalıdır. Kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin tüm aşamaları dikkatlice kaydedilmeli ve hesapların eklenmesi, değiştirilmesi veya silinmesi dikkatli bir şekilde düzenlenerek belgelenmelidir. Böylece diğer kimlik güvenliği ilkelerini ihlal etme riski büyük ölçüde azaltılır. Ayrıca, kontrollü ve merkezi bir kimlik doğrulama portalı ile şirket, korsan faaliyetlerine özgü anormallikleri belirleyerek siber saldırıları daha erken ve daha etkili bir şekilde tespit edebilir.

Hesap güvenliği ve ayrıcalıklı erişim yönetiminin uygulanması, sıfır güven bilgi güvenliği mimarisinin oluşturulmasında hayati bir adımdır.

Çalışanlar açısından hesap güvenliği

İyi tasarlanmış hesap koruması, işleri karmaşık hale getirmez; aksine çalışanların hayatını kolaylaştırır. Öncelikle, dahili dosya portalları, bulut tabanlı iş seyahati raporlama yazılımı veya diğer BT sistemleri olsun, çoğu kurumsal hizmet için aynı oturum açma mekaniği kullanılır. Birden çok parolayı hatırlamanıza veya sabaha bir düzine farklı hesapta oturum açarak başlamanıza gerek kalmaz. Dahası, kimlik bilgilerini unutmak neredeyse sorun olmaktan çıkar. Bu da ekibin çok yönlü üretkenliğini artırır.

İkinci olarak, risk profillerine dayalı bir kimlik doğrulama sistemi, kullanıcıyı gereğinden fazla rahatsız edemez. Bu temel olarak, çalışanların her zamanki iş istasyonlarından kurumsal sisteme giriş yaptıktan sonra, bilgisayarın kilidini açmak için iş gününün başında bir kez parola kullanabilecekleri ve ardından güvenlik için daha fazla zaman harcamayacakları anlamına gelir. Aynı zamanda, alışılmadık eylemler gerçekleştirme girişimleri veya önemli bilgilere erişim talepleri birkaç ek kontrolle sonuçlanabilir.

Üçüncü olarak, kimlik güvenliği, uzaktan çalışmayı ve harici yükleniciler ile işbirliğini basitleştirir. Ofis dışındayken, belki kişisel bir cihaz kullanarak, çalışanlar şirket politikasına uygun şekilde kurumsal hizmetlere erişmeye devam edebilir. Doğru, kontrol listesi ve erişim seviyesi değişebilir.

Kimlik güvenliğinin faydaları

Müşterilerin buluta geçişi desteklenir. Pek çok kurumsal BT hizmeti, genel bulut hizmetleri (Microsoft 365, Salesforce) veya hibrit bulutlar aracılığıyla sağlanırken, bunlara erişim genellikle şirketin sunucularındaki geleneksel kaynaklara göre daha az düzenlenmiş ve daha az güvenlidir. Tüm BT hizmetlerinde hesap korumasına yönelik birleşik bir yaklaşım, bilgisayar korsanlığı riskini azaltarak şirketin yararına olan dijital hizmetlerin benimsenmesini hızlandırır.

Daha fazla çalışan verimliliği Çalışanların tüm sistemlerde hesap oluşturmasına, her gün oturum açarak ve her üç ayda bir parola değiştirerek zaman harcamasına gerek yoktur. Şirket genelinde bu, somut zaman tasarrufu anlamına gelir — bunun yerine zaman daha verimli işlere harcanır.

Azalan iş yükü ve maliyetler. Tüm hesapları merkezi olarak yönetebilecek ve on binlerce parola için endişelenmeyi bırakacak olan BT ve siber güvenlik departmanlarının iş yükündeki önemli azalma ayrı bir noktadır. Bazı şirketlerde, yardım birimine yapılan şifreyle ilgili talepler, BT uzmanlarına yapılan tüm taleplerin %40’ı kadarını oluşturmaktadır. Merkezi hesap korumasına geçmek bu rakamı önemli ölçüde düşürür. Dahası, standartlaştırılmış bir hesap yaşam döngüsüne sahip olmak, çalışanları işe almayı, işten çıkarmayı veya rotasyona sokmayı çok daha kolay hale getirir — gerekli izinler otomatik olarak atanır ve geri alınır.

Azaltılmış mevzuat riskleri. Pek çok ülkede, bilgi güvenliği düzenleyicileri, kısmen çalışanların ve müşterilerin kişisel verileriyle ilgili endişelerden dolayı, kurumsal güvenlik sistemlerine katı gereklilikler getirmeye başlıyor. Merkezi bir kimlik güvenlik sistemi yalnızca başarılı bir siber saldırı riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda şirketteki herkesin parolalar, uzaktan çalışma ve diğer alanlarda onaylanmış güvenli uygulamalara bağlı kalmasını sağlar. Böylece, düzenleyici kurum tarafından yapılacak ani bir denetimin ağır bir para cezasıyla sonuçlanmayacağından emin olabilirsiniz.

İpuçları