Sosyal Ağlara hapsolmak

Kaspersky Lab olarak 12 ülkeden 4,831 kullanıcıyla yaptığımız anket sonuçlarına göre, ankete katılan kullanıcıların ezici bir çoğunluğu (%78) sosyal ağları terk etmek istediklerini – ama yine de burada kaldıklarını ortaya çıkarttı.

Kaspersky Lab olarak 12 ülkeden 4,831 kullanıcıyla yaptığımız anket sonuçlarına göre, ankete katılan kullanıcıların ezici bir çoğunluğu (%78) sosyal ağları terk etmek istediklerini – ama yine de burada kaldıklarını ortaya çıkarttı. Kullanıcılar çok farklı sebeplerden olayı sosyal ağları bırakmak istediklerini belirtti, örneğin kullanıcıların %39’u ‘çok zaman harcıyorum’ dedi. İnsanlar sosyal ağları terketmemelerinin temel sebebi olarak (%62) ‘arkadaşlar ve akrabalarla iletişim halinde kalmak’ olduğunu belirtti.

Bu gönderimizde anket sonuçlarını değerlendireceğiz.

Temel bulgular

 • Anketimize katılan aktif sosyal medya kullanıcılarının %78’i bırakmayı düşündüklerini belirtti
 • Bırakmak istemelerinin iki temel sebebi vardı;
  1 – Zaman harcamaktan yorulmuşlar (%39)
  2 – Teknoloji devleri tarafından izlenmeyi sevmeyenler (%30)
 • İnsanların sosyal mecraları bırakmasını engelleyen temel sebep: arkadaşları ve akrabaları ile iletişim halinde kalmak istemeleri (%62)
 • Kullanıcılar genellikle dijital anılarını kontrol edebilecekleri bir çözüme sıcak bakıyor (%28) ancak çözümün ne kadar kullanışlı olacağını görmek istiyorlar.
 • Kullanıcılara göre böyle bir çözümün sahip olması gereken üç önemli özellik var:
  *Üçüncü parti yazılımlarının verilere olan erişimini kısıtlamak – %50
  *Saklanan verilerin güçlü şifrelemeye sahip olması – %46
  *Saklanan bilgileri yönetebilmek için esnek özel bir araç

Yorumlama
İlk sorumuz “Hiç sosyal ağları bırakmayı düşündünüz mü?” sorusuna ezici bir çoğunluk (%78) bırakmayı düşündüğünü belirtti. Hatta katılımcıların küçük bir kısmı (Sadece %6’sı) daha ileri giderek sosyal ağlardan nefret ettiğini belirtti. %17’si sosyal ağları bırakmayı hiç düşünmediklerini belirtti. Anketi yaptığımız tüm ülkelerden gelen sonuçlar son derece tutarlıydı. Ankete katılan ülkeler ise şöyle; Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, Rusya, Brezilya, Meksika ve Japonya.

Peki, kullanıcılar sosyal medyayı neden bırakmak istiyor?

Figure 1. Reasons users have considered quitting social networks.

Bırakmak istemenin temel sebebi olan ‘çok zaman harcadığını düşünmek’ kullanıcılar arasında gittikçe yaygınlaşan bir düşünce. ‘Teknoloji devlerinin haraketlerimi izlemesini istemiyorum’  cevabı ise %30 ile ikinci en popüler cevap oldu. Tabi bu sonuçlar anket geneline göre böyle. Tüm ülkeler için en popüler iki cevap bunlar değil. Almanya ve İtalya’da ilk sırada ‘boş zaman harcamak’ yerine ‘gizlilik kaygıları’ yer alıyor. İspanya’da ise teknoloji devlerinin hareketleri izlemesinden rahatsız olanlar sosyal medyayı en çok bırakmak isteyen grup. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Anketi hazırlarken tahmin ettiğimiz gibi, en popüler cevap ‘arkadaşlarımla ve ailemle iletişimde kalmak’ bırakmamak için en büyük sebep (%62).

2-1

İkinci en popüler cevap (%21), dijital anılarını paylaşmak istediklerini ve bunun için en doğru yerin sosyal ağlar olduklarını düşünmeleriydi. Cevap verenin %18’i sosyal ağları diğer internet servislerine hızlı giriş yapmak için kullanıyordu.

Ayrıca kullanıcılara online anılarını (konuşma geçmişleri, videolar, fotoğraflar ve diğer anılar) offline olarak ya da bulut sisteminde saklayabilecekleri bir servisi kullanıp kullanmayacaklarını sorduk. Böyle bir servis kullanıcılara hesaplarında bulunan içerikleri kaybetmemesini sağlayabilir. İnternet sitelerindeki bakım, sitenin hacklenmesi, hesabınızın kapatılması gibi etmenler tüm dijital anılarınızı kaybetmenize sebep olabilir. Ya da hiçbir verinizin kaybolmayacağını bilerek hesaplarınızı rahatça kapatabilirsiniz.

3

Genel olarak, kullanıcıların çoğu (%28) “Ne kadar kullanışlı olacağına bağlı olarak, kullanabilirdim” seçeneğini seçtiler. En çok seçilen ikinci seçenek “verilerimi yedekleyebilmem için güzel bir fikir” (%22) Brezilya, İtalya ve İspanya’da daha fazla seçildi. “Dijital varlığımı kendime saklarım” en çok seçilen üçüncü seçenecek (%19) oldu.

4

Kullanıcılara böyle bir sistemde olması gerektiğini düşündükleri özellikleri sorduğumuzda, %50’si “Üçüncü parti uygulamaların erişimlerini yetkilerini kısıtlayabilmek” olduklarını belirttiler. Tabi tüm ülkelerde en popüler cevap bu değildi. Brezilya en çok saklanan verilerin şifrelenmesini istedi ki bu seçenek genelde ikinci sırada (%46). Rusya’da en popüler seçenek “saklanan verileri ayarlayabilmek için kullanışlı bir araç” oldu, bu seçenek genel olarak %34 ile 3. Sırada. Beklediğimizin aksine, kullanıcıların sadece %27’si otomatik yedekleme seçti.

Metodoloji
Bu anket Ekim’den Kasım’ın ortasına kadar toplam yedi haftada yapılmıştır. Anket içeriğindeki sekiz sorumuz, dokuz dile çevrilmiştir. Çevirildiği diller, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca ve Türkçe olmuştur. Anket Poll Daddy ile hazırlanmıştır. Anket linki Facebook ve Twitter üzeriden reklam olarak Kuzey Amerika(EN(NA)), İngiltere (UK), İspanya (ES), Meksika (MX), Brezilya (BR), Fransa (FR), İtalya (IT), Almanya (DE), Rusya (RU) ve Japonya (JP) ülkelerine gösterilmiştir. Türkiye (TR) son anda dahil olduğu için reklam kampanyasında yer alamamıştır.

5-1

“Sosyal ağlardan ayrılmanızı önleyen şey ne?” ve “Bahsettiğimiz servisin hangi özellikleriyle ilgilenirdiniz?” sorularına verilen cevapları ikinci ve dördüncü tablolarda görebilirsiniz. Sorulara birden fazla cevap verilebiliyordu.

Genel olarak, ankete cevap veren kullanıcılarımızın yaş dağılımı, Facebook kullanıcılarının yaş dağılımlarında olduğu gibidir, bu da aldığımız yanıt miktarına bakıldığında Brezilya ve Rusya için doğru temsil ettiğini göstermektedir. İtalya, Almanya, Amerika ve Kanada gibi ülkelerde ise cevaplayın yaş oltalaması, bu ülkelerdeki Facebook kullanıcılarının yaş ortalamasından yüksektir.

Tüm bölgelerde ankete katılanların cinsiyet dağılımı da %68 erkek, %29 kadın, %3 cevapsız oldu. Cinsiyetler arasındaki en az fark Rusya’da (%51 erkek, %47 kadın, %2 cevapsız), en fazla fark ise Brezilya’da (%92 erkek, %7 kadın) oldu.

Son olarak, sosyal medyayı bırakmayı isteme sebeplerine ve bırakmama sebeplerine cevap olarak “diğer” seçeneğini seçen kullanıcılar da gözümüzden kaçmadı. Bu bize bırakılan açık kapıyı da bizim için başka bir araştırma konusu. Beklemede kalın!

İpuçları