Devletler ve emniyet teşkilatlarıyla işbirliği prensiplerimiz

Özel bir şirket olarak, herhangi bir devletle siyasi bağımız bulunmamasına rağmen siber suçla mücadelede birçok ülke ve uluslararası emniyet teşkilatının yetkilileriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası siber güvenlik yararına yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve mahkeme emirlerine uygun şekilde veya soruşturmalar esnasında danışmanlık veya kötü amaçlı programların uzman analizlerini sağlıyoruz.

Diğer siber güvenlik tedarikçileri de benzer şekilde faaliyet göstermektedir. Güvenlik profesyonellerinin uzmanlığı olmadan başarılı emniyet operasyonları ulaşılamaz bir rüya olurdu. Siber suç vakaları yurtiçinde olduğunda BT güvenlik şirketleri soruşturmalara yardımcı olmak için emniyet teşkilatlarıyla birlikte çalışır. Bu vakalar uluslararası olduğunda BT güvenlik şirketleri, yasal ilkeler ve federal yetki alanlarına uymak için etkilenen ülkelerin ilgili emniyet yetkilileriyle birlikte çalışırlar. Bu işbirliği, dünya çapında siber suçla mücadele için önemlidir.

Dünya çapındaki Bilgisayar Acil Yanıt Ekiplerinin (CERT'ler) yanı sıra küresel BT güvenlik topluluğu, uluslararası kuruluşlar, ulusal ve bölgesel emniyet teşkilatlarıyla (örn. INTERPOL, Europol, Microsoft Dijital Suçlar Birimi, Hollanda Polisinin Ulusal Yüksek Teknoloji Suç Birimi (NHTCU) ve Londra Şehir Polisi) birlikte çalışıyoruz. Soruşturmalar esnasında Kaspersky Lab güvenlik uzmanları, teknik uzmanlık sağlar ve araştırmalarını kötü amaçlı yazılımı analiz etmeye odaklanır. Şirket, ticari hedefler doğrultusunda üretilen kötü amaçlı yazılımı keşfetmek ve analizini gerçekleştirmek için kötü amaçlı yazılımla aynı yöntemleri ve prensipleri uygular.

Kaspersky Lab ve Europol, Ekim 2014'te iki kuruluş arasında daha yakın işbirliğinin yollarını açan mutabakat anlaşması imzaladı. Kaspersky Lab ayrıca Singapur'daki INTERPOL'un siber vakalarda soruşturmalarının teknik kısmını ürünleri ve istihbaratıyla yürütmekten sorumlu Yenilik Küresel Kompleksi'nde (IGCI) bulunan Dijital Suç Merkezini açmasını destekledi.

Düzenli olarak INTERPOL ve Europol memurlarının yanı sıra uluslararası polis güçleri için özel eğitim dersleri de veriyoruz.