META (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) Bölgesi’ndeki BT Güvenliği personellerinin %90’ı, mesai saatleri içinde boş zaman aktivitelerine katılıyor. Genel olarak bu hobilere ayrılan zaman haftada altı saati buluyor ve şirketin genelindeki personelden bir saat daha fazla. Bu molaların bir nedeni, siber güvenlik işinden ayrılmanın en yaygın nedeni olarak gösterilen ‘yüksek iş yüklerinden kaynaklanan dikkat dağınıklığı’ olabilir. Detaylı bulgular "BT güvenlik ekibinizi yönetme" başlıklı yeni bir Kaspersky raporunda yer alıyor.

Uzaktan çalışmaya geçiş, çalışmayla kişisel zaman arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırdı. Siber güvenlik hem üretkenliği hem de çalışma motivasyonunu etkileyen rutin ve tekrarlayan görevler içeriyor. Bu faktörler, çalışanların sıklıkla işten uzaklaştığı durumlara yol açabiliyor.

Kaspersky'nin raporu, dünya çapında 5.200'den fazla BT ve siber güvenlik uygulayıcısını araştırdı. Araştırmaya göre, BT güvenlik personelinin işyerinde en çok katıldığı etkinlikler arasında haber okumak (%37), YouTube'da video izlemek (%44), film veya dizi izlemek (%31) yer aldı. Katılımcıların üçte biri zamanını fiziksel egzersiz yapmaya (%35) ve profesyonel bilgi kaynaklarını okumaya (%30) ayırdı.

Ek olarak, BT güvenlik çalışanlarının neredeyse yarısı (%47) meslektaşlarının yüksek iş yükleri nedeniyle işten ayrıldığına inanırken, tüm departmanlarda çalışanların %41'i bu görüşü destekledi. Bu veri boş zaman etkinliklerine çok fazla zaman harcanmasıyla çelişkili görünebilir. Ancak %48’i bu durumun işten kaynaklanan dikkat dağınıklığının can sıkıntısı veya iş eksikliğinden ziyade, görevler arasında bir ara verme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca evden çalışırken bazı görevler ve toplantılar artık standart 9-5 çalışma saatleri dışına taşabiliyor. Uzun iş günlerinde çalışanların mola vermeleri daha da önemli, böylece daha uzun süre üretken kalabilirler.

Kaspersky Bilgi Güvenliği Başkanı Andrey Evdokimov, sonuçları şöyle yorumluyor: "Çalışanların arada dikkatlerinin dağılmasının bir sorun olduğunu sanmıyorum. Önemli olan bir hobi için kaç çalışma saatinin harcandığı değil, bunun görev performansı üzerindeki etkisi olmalıdır. Ayrıca bir sorunun nasıl çözüleceğine dair fikir verebileceğinden, insanların video ve diğer kaynakları izlemesi normal olabilir. Sonuç olarak eğer iş birisi için ilginç değilse ve görev yönetimi eksikliği varsa, çalışan ofiste olsa da farklı bir şeyler yapmanın bir yolunu bulacaktır.

Kaspersky Güvenlik Operasyonları Merkezi Başkanı Sergey Soldatov şunları ekliyor: “Çalışanların işlerinin kalitesini ve hızını gösteren hedefleri ve ölçütleri olmalıdır. Performansı etkilemediği sürece bir kişinin dikkatinin dağılmış olmasıyla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Ancak verimlilik düştüyse veya meslektaşlardan farklıysa buna dikkat edilmelidir. Yöneticinin amacı, çalışanları düşük üretkenlik konusunda olabildiğince erken bilgilendirmek ve böylece sorunu çözmenin yollarını bulabilmelerini sağlamaktır.

BT güvenliği ve SOC'den sorumlu Kaspersky uzmanları, BT güvenlik ekiplerinin nasıl yönetileceğine ilişkin aşağıdaki önerilerde bulunuyor:

  • Şirketinizin BT güvenlik personeliyle tam donanımlı olmasını sağlayın. Optimal sayı, her 10 BT uzmanı için bir siber güvenlik çalışanıdır.
  • 24 saat SOC operasyonu için izlemeden sorumlu en az beş çalışan olmalıdır. Fazla çalışmayı önlemek için vardiyaları düzenleyin.
  • Alışıldık BT güvenlik görevleri için dış kaynak olarak kullanın. Şirket içi çalışanlara şirkete özgü gereksinimlere ve eski BT altyapısının korunmasına odaklanmaları için daha fazla zaman tanıyın.
  • Çalışanlara farklı, standart olmayan görevler verdiğinizden emin olun. Böylece tekdüze kalmaz ve becerilerini geliştirebilirler.

Ekip yönetimi hakkında tam raporu ve daha fazla tavsiyeyi bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Anket hakkında

Kaspersky Global Kurumsal BT Güvenliği Riskleri Anketi (ITSRS) kapsamında, Haziran 2020'de 31 ülkede toplam 5.266 BT iş karar vericisiyle görüşüldü. Katılımcılara kuruluşlarındaki BT güvenliğinin durumu, karşılaştıkları tehdit türleri ve bunlardan kurtulmanın maliyeti soruldu.

BT güvenlik çalışanları mesai saatlerinde hobilerine haftada altı saat ayırıyor

META (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) Bölgesi’ndeki BT Güvenliği personellerinin %90’ı, mesai saatleri içinde boş zaman aktivitelerine katılıyor.
Kaspersky Logo