Çalışmanın yakın gelecekte nasıl olacağına dair çalışanların bakış açısı

Araştırma, çalışmanın geleceğindeki temel itici güçleri anlamaya çalışıyor.

Kitlesel olarak uzaktan çalışmaya geçiş, görünenden daha fazla şeyi değiştirdi. Bir yandan, daha önce konuya sıcak bakmayan birçok çalışan artık uzaktan çalışmanın tadını aldı. Diğer yandan, iş süreçlerini adapte etmek zorunda kalan birçok şirket, bu yaklaşımın faydalarının farkına vardı ve bu kalıcı bir seçenek haline getirmeyi düşünüyor. Böyle bir değişimin, iş gücü piyasası ve güvenlik de dahil olmak üzere çalışma prosedürleri üzerinde etkisi olması kaçınılmaz. Bu nedenle meslektaşlarımız, şirket çalışanlarının gelecek hakkında ne düşündüğünü araştırmaya karar verdi.

Bağımsız araştırma şirketi Censuswide’dan çalışanların alışkanlıklarının nasıl değiştiğine, ideal iş yeri işleyişini ne şekilde hayal ettiklerine ve yeni uzaktan çalışma teknolojilerine bakış açılarına ilişkin küresel bir çalışma yürütmesini istediler. Şirket, (250’den fazla çalışanı olmayan) küçük ve orta ölçekli işletmelerde 8.000’den fazla kişiyle görüştü. Anket; Brezilya, Belçika, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Hollanda, Rusya, İspanya, Güney Afrika, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’de gerçekleştirildi.

Sonuçlar, çalışanların çoğunun değişim istediğini gösteriyor. Hangi yerleşik süreçlere geri dönmek istemedikleri sorulduğunda, katılımcıların sadece dörtte biri her şeyin eskisi gibi kalmasından genel olarak memnun olduğunu söyledi. Diğerleri daha fazla esneklik istiyor: Artık haftada 5 gün sabit saat aralıklarında çalışma zorunluluğu olmaması, uzaktan çalışma seçenekleri getirilmesi gibi talepleri var. Performanstan ödün vermeden çalışma saatlerini kişisel ihtiyaçlarına göre düzenlemek istiyorlar.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası, şu anda işgücü piyasasındaki istikrarsız duruma rağmen, yaşamları ve çalışmaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmek için önümüzdeki 12 ay içinde iş değiştirmeyi planlıyor. Görünüşe göre kilit personeli elinde tutmak isteyen şirketler taviz vermek ve yeni gerçeklere uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu, özellikle uzaktan çalışma, dolayısıyla aynı derecede önemli olan uzak iş yerlerinin korunması için daha fazla iyileştirme yapılması anlamına geliyor. Bu durum muhtemelen yalnızca uzaktaki çalışanları koruyacak şekilde ayarlanmakla kalmamış, özel olarak bu durum için tasarlanmış güvenlik çözümlerine geçmeyi de gerektirecek.

Modern çalışanların ne düşündüğüne ve modern işverenlerden tam olarak ne beklediklerine dair daha fazla bilgi edinmek için raporun tam sürümüne (PDF) göz atın. Ek olarak, rapor hem çalışanlar hem de işverenler için yeni dünyada güvende kalmaya yönelik uzman ipuçları da içeriyor.

İpuçları