Kaspersky Güvenlik Farkındalığı

Tüm siber olayların %80'indan fazlası insan hatasından kaynaklanır. İşletmeler, personelle ilgili olayları atlatmak için milyonlarca dolar kaybediyor ancak geleneksel eğitim programları çoğunlukla, istenen davranış değişiklikleri ve motivasyona ulaşamıyor. Kaspersky Lab, en son öğrenme tekniklerini kullanan ve kuruluş yapısının her seviyesine hitap eden, etkinliği kanıtlanmış bir bilgisayar tabanlı eğitim ürünleri ailesini piyasaya sundu.


 • Hedefleri belirleme

  Dünya/sektör ortalamalarına göre küresel karşılaştırmaya dayalı hedef belirleme

 • Öğrenme yönetimi

  Otomatik öğrenme yönetimi; çeşitli içerik formatlarında siber güvenlik yetkinliklerinin kapsamlı bir müfredatı

 • Raporlama ve Analiz

  Potansiyel durumların gerektiği gibi anında analizi yapılarak verilerin, eğilimlerin ve tahminlerin canlı takibi

 • Program anlayışı

  Rekabeti ve meydan okumayı sağlayarak ve aşırı yüklenmeyi engelleyerek ilgili günlük katılımcı deneyimlerine dayalı gerçek oyunlaştırma

Uygunluk

Bu çözüm, özellikle kurumsal sektörlerin güvenlik gereksinimlerini, endişelerini ve kısıtlamalarını ele almak için çok uygundur.

Tanıma

 • Kasperky Lab, Forrester'ın Now Tech: Security Awareness And Training Solutions, 1. çeyrek 2019 raporunun "niş" işlevi segmentinde tanınmıştır

Programlar

 • Kaspersky İnteraktif Koruma Simülasyonu (KIPS) Oyunları

  • Özel yapılmış yazılım, siber saldırılar ve ilişkili yönetim kararlarının işletme performansı ve kazancı üzerinde yaratabileceği etkiyi simüle eder
  • Oyun oynama, siber güvenlik önlemlerine ilişkin bir anlayış geliştirir
  • Üst düzey yöneticiler ve karar makamları arasında daha iyi bir güvenlik anlayışı oluşturur
  • Modern bilgisayarlı sistemlerin risklerine ve güvenlik sorunlarına ilişkin farkındalığı artırır
 • Güvenlik Farkındalığı Platformu

  • Çalışan becerileri eğitim platformu, genel senaryolar ve durumlar, siber saldırı simülasyonları, farklı görevler ve açıklamalar üzerinden siber saldırılar bakımından güvenli davranış geliştirir
  • Potansiyel tehditlerle ilgili anlayış oluşturur ve bu tehditleri başa çıkmak için gerekli becerileri sağlar
  • +25 interaktif eğitim modülü kimlik avı saldırısı simülasyonları, bilgi değerlendirmesi ve optimum etkinlik için karşılaştırma verileriyle tüm güvenlik alanlarını kapsar
 • BT Çevrimiçi Siber Güvenliği (CITO eğitimi)

  • Standart farkındalık programlarının yeterli olmadığı ancak derinlemesine güvenlik uzmanlığına gerek duyulmayan durumlarda BT yöneticileri (BT desteği, yardım masaları vb.) için interaktif eğitim.
  • Görünürde tehlikesiz bir kişisel bilgisayar olayına yönelik olası bir saldırının farkına varmak ve BT Güvenliğine verilecek olan olay verilerini toplamak için gerekli olan pratik becerileri geliştirir
  • 5 modülün her biri kısa bir teori bölümü, pratik ipuçları ve günlük işlerde gerekli olan özel becerilerle ilgili uygulamalı alıştırmalardan oluşur
 • Siber Güvenlik Yönetimi Oyunları

  • İnteraktif çalıştay (bilgisayar tabanlı ve eğitimli öğrenme birleşimi) birim yönetiminin işlerinde siber güvenliğin önemine odaklanmasını sağlar ve bölümlerinde güvenli çalışma uygulamaları işin gerekli olan yetkinlikleri geliştirir
  • Yöneticilere siber güvenlik önlemlerine dair bir anlayış ve iş yerlerinde benimsenmelerine yönelik basit eylemleri sağlar
  • Siber güvenlik konularını ticari süreçlerin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırarak siber bakımdan güvenli bir karar alma süreci geliştirir
 • Siber Güvenlik Kültürü Değerlendirmesi

  • Bulut tabanlı anket, çalışanların siber güvenliğe ilişkin farklı yönleri nasıl algıladığını ortaya çıkararak mevcut günlük davranışı ve kuruluşun her seviyesinde gözlemlenen siber güvenliğe yönelik yaklaşımları analiz eder
  • Değerlendirme sonuçları, dengesizlikleri ve daha iyi odaklanılacak alanları tanımlamak için kullanılabilir. Bunun için farkındalık ve eğitim dahil olmak üzere Güvenlik Departmanının şirket içi ve şirket dışı faaliyetlerine yönelik öncelikleri gerekçelendirilir ve sıralanır

Destek ve teslimat

Hizmet biçimleri:

 • Profesyonel KL sertifikalı eğitmenlerin hizmetleri
 • Güvenlik ve İK ekiplerinin şirket içi eğitimler yürütmesi için Kurumsal lisanslama ("Eğitimcinin Eğitimi")
 • Eğitim sağlayıcıları için Yetkili Eğitim Merkezi lisansı

Hizmet ve Destek:

 • Eğitim kılavuzları ve destek (dahil)
 • Yönetilen hizmet (isteğe bağlı)

Risk

Kaspersky Güvenlik Farkındalığı; oyunlaştırılmış, görsel ve kurum çapında öğrenme yaklaşımı aracılığıyla güçlü ve kendi kendini sürdüren bir kurumsal siber ortam oluşturur. Bu, günümüzde kuruluşlar için en büyük siber risk olan insan hatalarıyla başarılı bir şekilde mücadele etmenin tek yoludur.

 • Scan

  Güvenlik ihlallerinin %80'i çalışanların dikkatsizliği ve ihmalinden kaynaklanır

 • Scan

  Çalışan başına yıllık 400 ABD doları: yalnızca kimlik avı saldırılarının tek başına maliyeti

 • Scan

  Eğitim programlarımız, saldırıların neden olduğu parasal kayıpları %50-60 oranında azaltır

 • Scan

  865.000 ABD doları, çalışanların eylemleriyle ilgili olayların ortalama etkisini yansıtır

 • Scan

  Standart farkındalık programları verimsizdir ve yönetilmesi zordur

 • Scan

  Kaspersky Güvenlik Farkındalığının yatırımın getirisi, yapılan masrafın 30 katına kadar ulaşır

Konuşmayı Başlatalım ve Gerçek Siber Güvenliğin kurumsal güvenlik stratejinizi nasıl bilgilendirebileceği konusunda uzmanlarımızdan biriyle görüşün ve lütfen iletişime geçin.

(*) ile işaretlenmiş kaynaklar ingilizcedir