Ana içeriğe atlayın

Veri sızıntısı nedir?

Veri sızıntısı ya da veri sızdırma, hassas verilerin siber suçluların eline geçmesidir. Bilgiler kişisel olabileceği gibi bir işletme veya kuruluşla ilgili de olabilir. Sızıntı, internet veya e-posta gibi elektronik yollarla gerçekleşebileceği gibi, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar ya da USB'ler ve harici sabit diskler gibi depolama aygıtları gibi fiziksel yollarla da gerçekleşebilir.

Mağdur ister özel bir kişi isterse yüksek profilli bir şirket olsun, veri sızıntısı büyük ve zararlı sonuçlara yol açabilir. Bir veri sızıntısının bir şahıs için sonuçları kişisel olarak yıkıcı olabilirken, bir kuruluş üzerindeki etkileri daha büyük ölçekte gerçekleşerek, kamu itibarına zarar verebilir veya büyük maddi kayıplara neden olabilir.

Bu nedenle, veri sızıntılarının nasıl meydana geldiğini, sonuçlarının neler olabileceğini ve veri sızıntılarını önlemenin çeşitli yollarını anlamak önemlidir. İşletmeler için, ister çalışanları eğitmek ister veri kaybını önleme teknolojisi veya karanlık ağ izleme kullanmak olsun, kurumsal düzeyde hafifletme stratejilerinin nasıl uygulanacağını öğrenmek özellikle önemlidir

Veri sızıntısı ile veri ihlali arasındaki fark

Ortalama bir insan için "veri sızıntısı" ve "veri ihlali" terimleri birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak, ikisi arasındaki farkları anlamak faydalı olabilir.

Basitçe, veri sızıntısı hassas bilgilerin kazara açığa çıkması iken, veri ihlali verilerin bir siber saldırı yoluyla kasıtlı olarak çalınmasıdır. Her iki durum da gizli bilgilerin ifşa edilmesini içerse de, her birinin arkasındaki niyet ve neden farklıdır.

Daha açık bir ifadeyle, veri sızıntısı ihmalin veya içeriden birinin eyleminin bir sonucu olabilirken, veri ihlalleri saldırganların güvenlik açıklarından yararlanmak gibi kasıtlı eylemlerinin bir sonucudur.

Kuşkusuz, bu iki terim arasında bazı gri alanlar bulunmaktadır. Çünkü siber suçlular genellikle bir veri sızıntısından elde ettikleri bilgileri bir veri ihlali gerçekleştirmek için kullanırlar. Örneğin, bir çalışanın oturum açma bilgilerinin sızdırılması, bir şirkete karşı büyük ölçekli bir veri ihlalini başlatmak için kullanılabilir.

Veri sızıntısı nasıl gerçekleşir?

Veri sızıntısının her zaman bir siber saldırının sonucu olmadığını anlamak önemlidir. Daha ziyade insan hatası ya da kötü niyetli eylemlerin sonucudur. Bu nedenle, veri sızıntısını önlemenin en önemli yollarından biri, bunun ilk etapta nasıl gerçekleştiğini anlamaktır.

En yaygın veri sızdırma yöntemlerinden bazıları:

 • Kötü altyapı: Yanlış ayarlar ve izinler, eski yazılımlar ve kötü yapılandırılmış ağlar veri sızıntısı için birer vektör olabilir.

 • Sosyal mühendislik saldırıları: Bunlar kalıcı bir siber güvenlik tehdididir ve kimlik avı ile hedefli kimlik avını içerir.

 • Kötü parola hijyeni: Çoğu kişi, örneğin aynı parolaları tekrar tekrar kullanarak veya zayıf parolalar oluşturarak kimlik bilgisi doldurma ve sözlük saldırıları yoluyla oturum açma bilgilerinin tahmin edilmesini kolaylaştırır.

 • Bir cihazı kaybetmek: Bir siber suçlu kaybolan bir cihazı ele geçirirse, cihazda depolanan tüm verilere erişebilir.

 • Yazılım açıkları: Siber suçlular yazılımdaki zayıflıklardan kolayca faydalanabilir ve bu da veri ihlali de dâhil olmak üzere çeşitli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle tüm yazılımları güncel tutmak ve en son güvenlik yamalarını dağıtmak, veri ihlallerini önlemek için çok önemlidir.

 • İnsan faktörü: Bazen, hoşnutsuz çalışanlar veya üçüncü taraflar, verileri kendileri sızdırarak bir şirketi veya kuruluşu hedef almayı aktif olarak seçebilirler.

 • İhmal: Hassas veriler bazen harici sabit disklerde veya USB'lerde saklanır, hatta bazen yazılır ve başkaları tarafından erişilebilecekleri yerlerde bırakılır.

Bir veri sızıntısı önleme çözümü neleri koruyabilir?

Veri sızdırmanın genel amacı, siber suçluların finansal veya diğer kazançlar için kullanabilecekleri bilgileri biriktirmeleridir. Saldırganların çalabileceği ve kendi avantajlarına kullanabileceği çok sayıda veri türü vardır ve bunlar özel kişilerle ya da şirketlerle ve kuruluşlarla ilgili olabilir.

Veri sızıntısında aranan veri türlerine verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

 • Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII): Bunlar, kimlik hırsızlığı yapmak için kullanılabilecek e-posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı numaraları ve doğum tarihleri gibi bireylerle bağlantılı verilerdir.
 • Müşteri veya müşteri veritabanları: Bunlar kişisel veya hesap bilgilerini, ödeme ayrıntılarını, sipariş geçmişini vb. içerebilir.
 • Şirket bilgileri: Veri sızıntısı genellikle şirket içi belgeler veya e-postalar, hesaplar, performans istatistikleri ve projeksiyonları, stratejiler ve planlar ve İK kayıtları gibi ayrıcalıklı şirket bilgilerini kapsar.
 • Ticari sırlar veya fikri mülkiyet (IP): Bu, bir şirkete rekabet avantajı sağlayan gizli bilgilerdir ve patentli tasarımları ve formüller, tescilli teknoloji, kaynak kodu ve ticari stratejiler içerebilir.
 • Finansal detaylar: Bu, vergi kayıtları, banka ekstreleri ve faturalar gibi bir bireyin veya kuruluşun mali durumuyla ilgili her türlü veridir.
 • Giriş kimlik bilgileri: Örneğin, bir kurbanın e-posta veya sosyal medya hesaplarında hesap ele geçirme gerçekleştirmek için kullanılabilecek kullanıcı adları ve parolalar.

Siber suçlular, veri sızdırma yoluyla yukarıdaki bilgilerden herhangi birini elde ederek kimlik hırsızlığı, maddi dolandırıcılık ve gasp da dâhil olmak üzere birçok suçu işlemek için gerekli araçlara sahip olurlar. Bu nedenle, bireylerin ve şirketlerin veri kaybını önleme amacıyla siber güvenliklerini güçlendirmeye özen göstermeleri çok önemlidir.

Veri sızıntısından elde edilen bilgiler nasıl kullanılır?

Siber suçlular bu değerli verilerin tamamını ele geçirdikten sonra çok sayıda başka suçu işleme olanağına sahip olurlar. Veri sızıntılarının bu kadar tehlikeli olmasının ve veri sızıntısını önlemenin bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Saldırganlar veri sızdırma yoluyla çaldıkları bilgilerle şunları yapabilirler:

 1. Sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak kimlik avı saldırıları gibi çeşitli suçlar işlemek.
 2. Kredi kartı dolandırıcılığı da dâhil olmak üzere farklı finansal dolandırıcılık türleri.
 3. Kurbanın kimliğini çalmak.
 4. Kurbana karşı bir doxing kampanyası başlatmak.
 5. Bilgileri, kötü amaçlar için gözetleme ve istihbarat için kullanılabilecek bir veri tabanına eklemek.
 6. Bir işletmenin itibarını olumsuz etkilemek.
 7. Operasyonlarda aksamalara neden olmak.
 8. Verileri karanlık ağdaki diğer siber suçlulara satmak.
 9. Maddi kazanç için mağdurdan/kuruluştan haraç almak.

Siber güvenlik için veri kaybını önleme

Veri sızıntısı, dijital öncelikli bir toplumda kalıcı bir tehdit olmaya devam edecek ve siber suçlular bu saldırıları gerçekleştirmek için her zamankinden daha sofistike yöntemler deneyeceklerdir. Ancak, kullanıcıların bu saldırıların başarılı bir şekilde gerçekleşme olasılığını en aza indirmek için uygulayabilecekleri çeşitli stratejiler ve önlemler vardır. İşte veri sızıntısını önlemek için önerilen bazı iyi uygulamalar:

 • Veri sızıntısını önlemek için veri güvenliği önlemleri uygulayın ve bunları düzenli olarak denetleyin; bu özellikle mevzuata uyumluluk açısından önemlidir.
 • Kurumun sistemlerinde depolanan hassas bilgileri korumak için veri kaybı önleme araçlarını kullanın.
 • Erişimi ve etkinliği izleyin. Bir ağ üzerinde görünürlüğe sahip olmak şüpheli davranışları belirlemeyi kolaylaştırır ve veri ihlallerinin nasıl önleneceğinin önemli bir parçasıdır.
 • En az yetki ilkesine bağlı kalarak çalışanların, yüklenicilerin veya diğer paydaşların yalnızca rolleri için ihtiyaç duydukları kadar veriye erişebilmelerini sağlayın, böylece bu kişiler aracılığıyla veri sızıntısı olasılığı ortadan kalkar.
 • Kurum genelinde siber güvenlik farkındalık eğitimi uygulayın ve çalışanların güncel tehditlerin ve bunlardan nasıl kaçınılacağının farkında olması için bunu düzenli olarak güncelleyin.
 • Eski ve gereksiz verileri düzenli olarak silin veya erişilmesi daha zor olacak şekilde ana ağdan uzak bir yerde saklayın.
 • Güçlü parolalar kullanın ve güvenilir bir parola yöneticisi kullanmak gibi güvenli parola yönetim sistemleri uygulayın.
 • Tedarik zinciri saldırılarından kaynaklanan veri kaybının önlenmesini sağlamak için üçüncü taraf risklerini sürekli olarak değerlendirin ve izleyin.
 • Kurum içi kaynaklardan veri sızıntısını önlemek için, bir çalışan ayrıldığında ağlara, dosyalara, cihazlara ve diğer potansiyel saldırı vektörlerine erişiminin olmaması için güçlü bir işten ayrılma süreci uygulayın.
 • Mümkün olan durumlarda, kurumsal cihazlara ve sistemlere erişimi korumak için çok faktörlü ve biyometrik yetkilendirme kullanın.
 • En çok risk altında olan hassas verileri korumak için veri şifreleme kullanmayı düşünün.
 • Karanlık ağın sürekli olarak izlenmesi, ihlalle ilgili hem sahte hem de gerçek gönderilerin tespit edilmesine ve kötü niyetli faaliyetlerdeki ani artışların izlenmesine olanak tanır. Karanlık ağı izlemenin yoğun kaynak gerektiren doğası göz önüne alındığında, bu sorumluluğu genellikle dışarıdan uzmanlar üstlenir.

Sızıntı ve veri ihlallerinin nasıl önleneceğini öğrenmek

Veri sızıntısı genellikle bir veri ihlalinin ilk adımıdır ve bu olayların yansımaları özellikle işletmeler için büyük ölçüde etkili olabilir. Bu nedenle, kuruluşlar verilerini koruma konusunda özellikle bilinçli olmalı ve sorunu anlamak ve veri sızıntısını önlemeye yönelik stratejiler uygulamak için adımlar atmalıdır. Çalışanların veri sızıntısı tehdidini anlamaları ve temel siber güvenlik güvenlik ilkeleriyle donatılmaları için kapsamlı siber güvenlik farkındalık eğitimi sunmak bunu yapmanın bir yoludur. Ancak, kurumsal verilerin korunması ve veri kaybı önleme araçlarının kullanılması gibi diğer adımların da atılması önemlidir. Birlikte çalışmak, veri sızıntısı olasılığını ve şirketlerin diğer siber güvenlik tehditlerine maruz kalma olasılığını en aza indirebilir.

İlgili Makaleler ve Bağlantılar:

Kötü amaçlı yazılımlar ve bu yazılımlara karşı cihazlarınızı nasıl koruyabileceğiniz hakkında bilgi edinin

Kişisel gizliliğiniz ihlal edilirse ne yapmalısınız?

Veri ihlalleri nasıl gerçekleşir

İlgili Ürünler ve Hizmetler:

Kaspersky Password Manager

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Veri Sızıntısı: Veri İhlalleri Nasıl Önlenir

Veri sızıntısı, özellikle işletmeler için yaygın bir sorundur. Nasıl ortaya çıktığını ve büyük bir siber güvenlik tehdidi haline gelmesini nasıl önleyebileceğinizi öğrenin.
Kaspersky Logo