Ana içeriğe atlayın

Siber tehdit alanının sürekli değişmesiyle XDR güvenlik ekiplerinin araştırma ve yanıt sürelerini büyük oranda iyileştirme sözü verir. Herhangi yeni çıkan bir yaklaşımda olduğu gibi XDR'ın ne olduğu, geleneksel güvenlik çözümlerinden nasıl ayrıldığı ve kullanıcıların ondan hangi güvenlik sonuçlarını beklemeleri gerektiği konusunda da karışıklık olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

XDR anlamı ve tanımı

Genişletilmiş algılama ve yanıt veya XDR, BT altyapısını koruyan çok katmanlı bir güvenlik teknolojisidir. Kuruluşun teknoloji ortamına daha fazla görünürlük katarak uç noktalar, uygulamalar, e-posta, bulutlar ve ağları içeren pek çok güvenlik katmanından verileri toplayıp ilişkilendirerek bunları yapar. Bu da güvenlik ekiplerinin siber tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde algılaması, araştırması ve bunlara yanıt vermesine izin verir.

XDR uç nokta algılama ve yanıtın (EDR) daha gelişmiş bir versiyonu olarak görülmektedir. EDR uç noktalara odaklanırken XDR derin analiz ve otomasyon kullanarak daha çok tehditleri daha hızlı tespit etmek için bir dizi güvenlik kontrol noktasına odaklanır.

Modern siber tehdit alanı

Siber güvenlik alanı hızlı bir şekilde değişiyor ve genişliyor. Son yıllarda en son siber tehditlerin önüne geçmeye çalışırken tehdit algılama ve yanıt araçlarının da yaygınlaşmasına tanık olundu. Uzaktan çalışmanın artması ve daha fazla iş fonksiyonunun buluta aktarılmasıyla algılama ve yanıt artık basit bir görev olmaktan çıkmıştır. Çünkü berbat ihlaller herhangi bir zamanda herhangi bir yerden gelebilir.

Bu yüksek riskli dijital ortamda siber tehditleri tutarlı ve bütünsel olarak yönetmeyi bilmek temel önemdedir. Güvenlik ekiplerinin siber suçluların önüne geçebilmek için daha derin bir entegrasyona ve daha fazla otomasyona dayanması gerekir

Modern tehdit alanının özellikleri şunları içerir:

 • Kötü niyetli aktörler kimi hedef alacaklarına, nasıl hedef alacaklarına dair ve saldırılarının optimal zamanlamasıyla ilgili önden istihbarat toplamaya artık epey zaman ayırıyor. Bu düzeyde önceden planlama saldırıları daha karmaşık ve bu yüzden yakalaması daha zor hale getirir.
 • Artan bir şekilde saldırganlar birbiriyle koordineli çalışarak farklı beceri setlerinden yararlanıyorlar. Örneğin bir ekibin uzmanlığı başlangıç erişimi ise yanal hareket konusunda uzmanlaşan başka bir ekiple çalışabilir. Ardından verileri bozmak için çalacak olan fidye yazılımına odaklanan başka bir ekibe erişimi satabilirler. Bu düzeydeki işbirliği ek karmaşıklık yaratır.
 • Siber saldırılar ağın pek çok alanında görülebilir. Örneğin bir kimlik avı e-postası veya ele geçirilebilecek açık bir IP ile çalışanın iş istasyonunda başlatılabilir. Ancak hızlıca ağın haritalanmasının ardından saldırganlar veri merkezlerine, bulut alt yapılarına ve Operasyon Teknolojisi (OT) ağlarına geçebilir. Uzaktan çalışmanın artmasıyla pek çok kuruluşun dijital dönüşümü iki kat arttığı için çoğu işletmenin saldırı yüzeyi de genişledi.
 • Saldırganlar etkinliklerini gizlemekte gittikçe ustalaştılar. Savunuculardan eylemlerini gizlemek için karşı olay yanıtıyla başka bir deyişle izlerini gizlemek için kötü niyetli bir şekilde geçerli araçlar kullanarak bunu yaparlar.
 • Zorbalık yöntemleri çok gelişti. Veri çalmak, DDoS, fidye yazılımı ile uç durumlarda, istedikleri ücreti ödemenizi sağlamak için müşterilerinizle bağlantı kurup sizi baskı altında tutmaya çalışmaları gibi.
 • Bazı kuruluşlarda güvenlik alt yapısı ağ boyunca yalıtılabilir. Bağımsız güvenlik çözümleri entegre edilmezse güvenlik ekiplerini meşgul ederek ve saldırının tüm yüzeyini görmelerini engelleyerek bağlamsız çok fazla uyarıya yol açabilirler.

Suçlular geleneksel güvenlik kontrollerini geçmek için ileri teknikler kullanırken kurumlar da geleneksel ağ perimetresinin içinde ve dışında hassas dijital varlıkları güvende tutmakta zorlanabilir. Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte baskı altında olan güvenlik ekiplerinin yanı sıra kaynaklar üzerindeki basınç da katlanmıştır. Personele ve kurumsal kaynaklara fazla yüklenmeden kuruluşların mevcut uç noktalar, ağ ve bulut iş yükleri gibi teknoloji varlıklarını savunmak için proaktif, birleşik güvenlik önlemlerini almaları gerekir.

Sonuç olarak gittikçe daha çok sayıda işletmenin güvenlik ve risk yönetimi lideri XDR güvenliğinin avantajları ve üretkenlik değerinin farkına varıyor.

XDR nasıl çalışır?

XDR, görünürlüğü ve kontrolü uç noktalar, ağ ve bulut arasında birleştirerek algılama ve yanıt özelliklerini iyileştirmeye giderek güvenlik açısından etkin sonuçlar yaratır.

Yalıtılmış güvenlik çözümlerinden veriler bağlanarak tehdit görünürlüğü iyileştirilir ve bir saldırının tanımlanıp yanıt verilme süresi kısalır. XDR tek bir konsolden çok sayıda etki alanı arasında gelişmiş araştırmayı hızlandırır ve tehdit avı becerilerini geliştirir.

Genel olarak XDR güvenliğinin üç çalışma ilkesi vardır.

 1. Veri toplama: İlk adım uç noktalar, bulut iş yükleri, e-posta, ağ trafiği ve sanal kapsayıcılardan vb. geniş hacimli verileri toplamak ve normalleştirmektir. Tüm veriler anonimleştirilir ve yalnızca potansiyel anormallikleri ve tehditleri tanımlaması gereken bileşenleri içerir.
 2. Algılama: Ardından ileri yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML) kullanarak örtülü tehditleri otomatik olarak belirlemek için verileri dağıtma ve ilişkilendirmeye odaklanılır.
 3. Yanıt: Sırada, güvenlik ekiplerinin yeni etkinlikleri zamanında analiz edebilmeleri ve önceliklendirmeleri ile araştırmayı ve yanıt etkinliklerini otomatikleştirmeleri için tehdit verilerini ciddiyete göre önceliklendirme var. Yanıt işlemi ilgili verileri, bağlamı ve araçları içerecek şekilde tek bir merkezden gerçekleşmelidir.

XDR teknolojisi son saldırıdan önce saldırganın izlediği işlem sırasını analistlere göstermesi yönünden yararlıdır. Saldırı zinciri varlıkla ilgili hassasiyetler, varlık sahibi veya sahipleri, iş rolü ve tehdit istihbaratından gelen gözlemlenebilir itibar gibi varlık envanterinden gelen bilgilerle zenginleştirilir.

Her gün çok sayıda uyarıya maruz kalan güvenlik ekipleri için, önceliklendirme sürecini otomatikleştirme ve analistlere bağlamsal bilgi sağlama süreci en iyi yönetmenin yoludur. XDR güvenlik ekiplerinin, potansiyel olarak en büyük zarara yol açabilecek uyarılara odaklanarak zamanlarını etkili kullanmalarını sağlar.

Veri merkezinde BT profesyoneli. XDR BT güvenlik ekipleri için etkili çözümler yaratır

İşletmeler neden XDR'a ihtiyaç duyar

XDR silolanmış güvenlik araçlarını, birleşitirici ve kolaylaştırıcı analizi, araştırma ve yanıtları koordine eder. Bu kuruluşlara şunlar gibi önemli avantajlar sağlar:

Konsolide edilmiş tehdit görünürlüğü:

XDR güvenliği ağ ve uygulama mesajlarıyla birlikte uç noktada anonim veriler sağlar. Buna erişim izinleri, erişilen dosyalar ve kullanımdaki uygulamalarla ilgili bilgiler dahildir. Sisteminizi tam görebilme saldırıları daha hızlı belirleyerek engellemenizi sağlar.

İyileştirilmiş önleme becerileri:

Tehdit istihbaratı ve adapte edilebilen makine öğrenmesi merkezi yapılandırma ve olası saldırıları önlemek için rehberlikle birlikte sertleştirme becerisi sağlar.

Etkili yanıt:

Geniş veri koleksiyonu ve analizler güvenlik ekiplerinin bir saldırı yolunu izlemesini ve saldırganın etkinliklerini yeniden yapılandırmasına izin verir. Böylece saldırganları belirleme şansı artar. Veriler aynı zamanda savunmanızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz değerli bilgiler sağlar.

Daha fazla kontrol:

Hem engelleme listesi hem de izin listesi trafiği ve işlemleri sisteminize yalnızca onaylı işlemler ve kullanıcıların alınabilmesini sağlar.

Genişletilmiş üretkenlik:

Merkezileştirme uyarı miktarını azaltırken doğruluklarını artırır. Bu da daha az yanlış pozitif anlamına gelir. XDR çok sayıda nokta çözümünün toplamından çok birleşik bir platform olduğundan yönetimi daha kolay olup bir yanıt sırasında güvenliğin erişmesi gereken arayüz sayısını azaltır.

İhlalden sonra ana bilgisayarları geri getirme:

XDR zararlı dosyaları ve kayıt defteri anahtarlarını kaldırarak ve iyileştirme önerilerini kullanarak zarar gören dosyaları ve kayıt defteri anahtarlarını geri yükleyerek güvenlik ekiplerinin bir saldırıdan sonra hızlıca toparlanmasına yardımcı olabilir.

Örnek XDR kullanıcı örnekleri

XDR teknolojisi geniş çaplı ağ güvenliği sorumluluklarına uygundur. Nasıl uygulanacağı kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve güvenlik ekibinizin olgunluğuna bağlı olacaktır. Kullanım örnekleri arasında şunlar sayılabilir:

Önceliklendirme:

XDR verileri toplamak, sistemleri izlemek, olayları tespit ve güvenlik ekiplerini uyarmada temel araç olarak kullanılabilir.

Araştırma:

Kuruluşlar olaylarla ilgili bilgi havuzları olarak XDR çözümlerini kullanabilir. Bu bilgileri olayları araştırmak, yanıtı belirlemek ve güvenlik ekibini eğitmek için tehdit istihbaratıyla beraber kullanabilirler.

Tehdit avı:

XDR çözümleri tarafından toplanan veriler tehdit avı işlemleri gerçekleştirmek için dayanak olarak kullanılabilir. Buna karşılık tehdit avı işlemleri için ve bu işlemler sırasında toplanan veriler güvenlik protokollerini ve sistemleri güçlendirmek için yeni tehdit istihbaratı oluşturmak üzere kullanılabilir.

XDR'in yararları nelerdir?

Genişletilmiş algılama ve yanıt, çok sayıda güvenlik aracını tutarlı, birleşik bir güvenlik olay algılama ve yanıt platformu olarak konsolide ederek değer katar. XDR'ın temel yararları şunlardır:

 • Manuel araştırma için önceliklendirilebilecek geniş hacimli uyarıları çok daha az sayıda olaya dönüştürmek
 • Uyarıların kolayca çözülebilmesi için yeterli bağlam sunan entegre olay yanıt seçenekleri sağlamak
 • Kapsamlı koruma sağlamak için ağ, bulut ve uç noktalar dahil altyapı kontrol noktalarının ötesine geçen yanıt seçenekleri sağlamak
 • Üretkenliği artırmak için tekrarlayıcı görevleri otomatize etmek
 • Daha etkili çözümlerle güvenlik bileşenleri arasında ortak bir yönetim ve iş akışı deneyimi sağlama

Temelde en önemli avantajlar iyileştirilmiş koruma, algılama ve yanıt becerileri, faal güvenlik personelinin artan üretkenliği ayrıca etkili algılama ile güvenlik tehditlerine yanıt için toplamda düşük maliyete sahip olmaktır.

XDR çözümünde neler aranmalı

XDR çözümünde aranacak temel özellikler:

Kontrolden bağımsız:

Tedarikçinin kilitlemesine gerek kalmadan pek çok teknolojiyle entegre olma becerisi.

Makine temelli korelasyon ve algılama:

Büyük veri setlerini zamanında analiz edebilmek ve yanlış pozitiflerin sayısını azaltmak için.

Önceden oluşturulan veri modelleri:

Yazılım mühendislerinin programlama yapmasına veya kurallar oluşturmasına gerek kalmadan tehdit istihbaratını ve otomatik algılama ve yanıtını entegre etmek için.

Üretim entegrasyonu:

XDR çözümü, güvenlik yönetimi ve olay yönetimi (SIEM) çözümleri, güvenlik orkestrasyonu ve yanıt (SOAR) teknolojileri ile vaka yönetim araçlarının değiştirilmesi yerine kurumların yatırımlarının değerini maksimize etmeleri için tüm bunlarla entegre olmalıdır.

Güvenlik doğrulama ile entegrasyon:

XDR ve güvenlik doğrulama birlikte çalıştığında güvenlik ekipleri güvenlik çemberinin nasıl iyi çalıştığını, hassasiyetlerin nerede olduğunu ve performans açıklarını gidermek için hangi adımları atmak gerektiğinin daha iyi farkında olur.

XDR ve diğer algılama ve yanıt teknolojileri

XDR tam bir görünürlük sağlamak ve ileri tehditleri açığa çıkarmak için merkezileşme, normalleşme ve verileri çok sayıda kaynaktan ilişkilendirme ile diğer güvenlik araçlarından ayrılır.

XDR teknolojisi, pek çok kaynaktan veriler toplayıp analiz ederek yanlış pozitifleri azaltacak ve güvenilirliği artıracak şekilde uyarıları geçerli kılarak daha iyi bir iş çıkarır. Bu güvenlik ekiplerine zaman kazandırarak daha hızlı ve otomatik yanıtlar vermelerini sağlar.

XDR EDR'den farklıdır. EDR sistemleri tüm uç noktalarda söz konusu etkinliği anlamak ve yanıtları belirlemek için, ileri makine öğrenmesini kullanarak ayrıca gerektiğinde hızlı işlem yapmak için otomasyonu kullanarak mevcut etkinliğe odaklanma yoluyla kuruluşların tehditleri yönetmelerine yardımcı olur.

XDR sistemleri ağlar, e-posta, bulut iş yükleri, uygulamalar, cihazlar, kimlik, veri varlıkları, şeylerin interneti ile potansiyel olarak diğerleri gibi uç nokta olmayan veri akışlarını entegre etme yoluyla bu ilke üzerine kuruludur. Bu ek bileşenler daha fazla tehdit, ihlal ve saldırı bulmayı ayrıca daha etkili yanıt vermeyi mümkün hale getirir. Çünkü yalnızca uç noktalarda değil alt yapınızın daha geniş bir kısmında işlem yürütebilirsiniz. XDR ayrıca neler olduğuna ilişkin daha derin bir içgörü sağlar.

Bazı kuruluşlar EDR ve güvenlik yönetimi ve olay yönetimi (SIEM) kombinasyonunu kullanarak siber tehditleri yönetmeye çalışır. SIEM çözümleri pek çok kaynaktan sığ veriler toplarken XDR hedeflenen kaynaklardan daha derin veriler toplar. Bu da manuel ayarlama veya veri entegrasyonu ihtiyacını kaldırarak XDR'a olaylar için daha geniş bir bağlam sağlamasına izin verir. Uyarı kaynakları XDR çözümüne özgüdür. Bu da SIEM'de uyarıları izlemek için gereken entegrasyon ve bakım çabasının kaldırıldığı anlamına gelir.

Sonuç olarak bir tehdit bir kuruluşun ağında ne kadar uzun süre kalırsa saldırganın sistemlere zarar verme ve değerli verileri çalma fırsatı o kadar artar. Alından herhangi bir tehdit karşısında mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmek çok önemlidir. Güvenlik ekipleri potansiyel kayıpları azaltmak istediklerinde daha hızlı öne çıkarma ve etkisizleştirme ile birlikte tehditlerin ne zaman mevcut olduğunu bilmelerini sağlayacak daha iyi yöntemlere ihtiyaç duyar. Sonuçta bu zorluğun XDR tarafından çözülmesi beklenir.

XDR hakkında SSS

XDR güvenliği, XDR teknolojisi ve XDR siber güvenliği hakkında sık sorulan sorular:

XDR nedir?

XDR genişletilmiş algılama ve yanıt anlamına gelirken siber güvenlik tehditlerini izleyen ve azaltan teknolojiye denk düşer. XDR pek çok güvenlik katmanı arasında - uç nokta, ağ, bulut verileri dahil - verileri toplar ve otomatik olarak bağlantılandırır. Böylece tehdit algılamasını hızlandırır ve daha hızlı ile daha doğru bir yanıt elde edilmesini sağlar.

XDR nasıl çalışır?

XDR tehdit algılama ve yanıtına proaktif bir yaklaşım sağlar. Tüm veriler arasında görünürlük sağlayarak ve analizle otomasyonu kullanarak XDR günümüz siber güvenlik tehditlerini çözebilir. XDR e-posta, uç noktalar, sunucular, bulut iş yükleri ve ağlar arasında uyarıları toplar ardından tehditleri tanımlamak için bu verileri analiz eder. Ardından tehditler güvenlik ihlallerini önlemek için önceliklendirilir, yakalanır ve düzeltilir.

XDR ve EDR arasındaki fark nedir?

Uç nokta algılama ve yanıt (EDR) otomatik yanıtın yanısıra sürekli izleme ve tehdit algılamaya odaklanır. Bununla birlikte bu işlevleri yalnızca uç nokta düzeyinde gerçekleştirdiği için sınırlıdır. Buna karşın, XDR EDR ile aynı önceliklere sahip olup bulut iş yüklerini, uygulamalarını, kullanıcı kimliklerini içermek ve tüm ağ boyunca yaymak için bunları uç noktaların ötesine genişletir.

İlgili ürünler:

Daha fazla bilgi için:

Genişletilmiş algılama ve yanıt nedir (XDR)

XDR nedir? XDR, EDR'den daha ileri gelişmiş güvenlik teknolojisi olup genişletilmiş algılama ve yanıt anlamına gelir. Daha fazla bilgi.
Kaspersky Logo